Motto van Mannenkoor Concordia was altijd:

Zingen is gezond, zingen houdt je jong!

Einde Mannenkoor Concordia

Mannenkoor Concordia werd in de corona periode 2020 – 2021 op verschillende momenten zwaar getroffen
Zo was er een daling van actieve leden tot een aantal van 22.
Bijzonder triest daarbij was het overlijden van 2 leden a.g.v. corona.
Ook in de hoek van de directie waren er tegenslagen, kort voor het begin van corona moest de vaste dirigent vanwege gezondheidsreden zich terugtrekken. Ook de vervangende dirigent kreeg gedurende de corona periode met ernstige gezondheidsproblemen te maken en zou de draad na de corona periode niet meer kunnen oppakken.
Het jubileumconcert in het kader van het 100 jarig bestaan in 2020 kon geen doorgang vinden en ook op de vervangende datum een jaar later was dat nog niet mogelijk.
In het najaar van 2021 zijn door het bestuur diverse opties omtrent “hoe nu verder” uitgewerkt en aan de leden voorgelegd.
Een van de opties was medio 2022 de vereniging Mannenkoor Concordia op te heffen.
In een tweetal ledenvergaderingen zijn alle mogelijkheden besproken en was de slotconclusie unaniem dat het opheffen van de vereniging , hoe pijnlijk ook, de meest voor de hand liggende optie was.
De 3 belangrijkste punten die aan dit besluit ten grondslag liggen zijn:
– Het leden aantal van 22 en het feit dat de afgelopen jaren, ondanks diverse pogingen, er vrijwel geen groei is geweest. Naast het aantal was er ook sprake van een scheve verhouding in de bezetting van de stemgroepen.
– De gemiddelde leeftijd van de leden, ruim 77 jaar.
– De dirigenten problematiek. Na corona zou een nieuwe dirigent aangetrokken moeten worden. Bij de start met een nieuwe dirigent moet de betreffende dirigent het koor iets te bieden hebben, maar ook omgekeerd, het koor moet ook de dirigent iets kunnen bieden. Dit laatste was gezien de 2 voorgaande punten niet erg realistisch

Met een slotconcert op zondag 29 mei onder leiding van Martyn Smits in het Cultuurhuis Bovendonk kwam er een einde aan het artistieke bestaan van het koor. Per 1 augustus 2022 is de vereniging Mannenkoor Concordia formeel opgeheven.

Wanneer men, om wat voor reden dan ook, nadere informatie wenst of vragen heeft m.b.t. Concordia dan kan men contact opnemen met het vroegere secretariaat via 0613858972