100 jarige jubileum Concordia

2020 is het jaar waarin mannenkoor Concordia haar 100 jarig bestaan zou vieren.
In dit jubileumjaar stonden diverse activiteiten gepland met als afsluiting een groots opgezet concert in schouwburg De Kring op zaterdag 24 oktober.
De eerste activiteit zou geweest zijn een optreden tijdens de CuMa in dat jaar met daaraan gekoppeld een promotieactie voor ons concert. De CuMa werd echter geannuleerd en dus ook ons optreden.
Ondanks allerlei problemen gingen de voorbereidende activiteiten voor ons jubileumconcert verder.
Het repertoire werd definitief vastgesteld, als 2e koor werd het Roosendaals Gemengdkoor bereid gevonden om met ons mee te doen. Solisten werden aangezocht enz.
Naarmate de tijd verstreek en er nog steeds geen repetities konden plaatsvinden kwam de deadline van wel/niet doorgaan steeds dichterbij.
Na de berichten van 21 april 2020 waaruit bleek dat de anderhalve meter richtlijn nog geruime tijd van kracht zou blijven werd besloten het concert te annuleren en te verplaatsen naar zaterdag 23 oktober 2021.
Alle betrokken hebben in principe toegezegd weer mee te willen doen.
2021:
Als koor gaan wij ervoor om in het jaar van ons 101 jarig bestaan een pracht van een concert te presenteren.
Tot medio mei 2021 waren we nog optimistisch omtrent het doorgaan van het concert. Toen echter eind mei bleek dat allerlei maatregelen nog langere tijd van kracht zouden blijven, is in overleg met alle betrokkenen besloten het jubileumconcert definitief te annuleren.
Na de zomer periode zal bekeken of en hoe we mogelijk nog op gepaste wijze kunnen stilstaan bij het 100 jarig jubileum. 
Najaar 2021:
In plaats van alsnog in te zetten op aandacht voor het 100 jarig bestaan, moet het besluit genomen worden om de vereniging in de loop 2022 op te heffen meer achtergrond informatie is te vinden op de nieuwspagina.