100 jarige jubileum Concordia

2020 is het jaar waarin mannenkoor Concordia haar 100 jarig bestaan zou vieren.
In dit jubileumjaar stonden diverse activiteiten gepland met als afsluiting een groots opgezet concert in schouwburg De Kring op zaterdag 24 oktober.
De eerste activiteit zou geweest zijn een optreden tijdens de CuMa met daaraan gekoppeld een promotieactie voor ons concert. De CuMa werd echter geannuleerd en dus ook ons optreden.
Ondanks allerlei problemen gingen de voorbereidende activiteiten voor ons jubileumconcert verder.
Het repertoire werd definitief vastgesteld, als 2e koor werd het Roosendaals Gemengdkoor bereid gevonden om met ons mee te doen. Solisten werden aangezocht enz.
Naarmate de tijd verstreek en er nog steeds geen repetities konden plaatsvinden kwam de deadline van wel/niet doorgaan steeds dichterbij.
Na de berichten van 21 april waaruit bleek dat de anderhalve meter richtlijn nog geruim tijd van kracht zou blijven is besloten het concert voor dit jaar te annuleren en te verplaatsen naar het najaar 2021, waarschijnlijk ook weer op een zaterdagavond in oktober.
Alle betrokken hebben in principe toegezegd weer mee te willen doen.
Als koor gaan wij ervoor om in het jaar van ons 101 jarig bestaan een pracht van een concert te presenteren.
Wij houden u op de hoogte