Nieuws pagina

Mannenkoor Concordia houdt medio 2022 op te bestaan.
Vrijwel alle koren hebben moeite om m.n. het mannelijk deel van het koor qua aantal op niveau te houden. Voor mannenkoren is dat punt nog extra actueel, zo ook voor Concordia.
Naast het feit dat er nauwelijks aanwas is van nieuwe leden, wordt ook de gemiddelde leeftijd van de leden van ons koor steeds hoger. Het koor wordt alleen al om die reden kwetsbaarder.
Al een aantal jaren is het ledenaantal van Concordia zodanig dat het zowel artistiek als financieel nog juist te doen was een goed niveau te halen.
De corona epidemie van de afgelopen 2 jaar heeft echter een zware wissel getrokken op het leden bestand. Enkele sterfgevallen en gezondheidsproblemen bij enkele leden heeft als gevolg gehad dat het leden aantal versneld is gedaald.
Een ander zwaarwegend punt was de directie van het koor. Door het wegvallen van de vaste dirigent Anna Sasiadek in januari 2020 en vervolgens ook haar opvolger Marc van den Broek in het voorjaar van 2021, zou er weer gezocht moeten worden naar een nieuwe dirigent.
Zowel het leden aantal, als de directie vacature zijn voor het bestuur en de leden aanleiding geweest om zich te beraden over: Hoe nu verder?
Na grondige afweging van alle plussen en minnen hebben we het vervelende besluit moeten nemen om het bestaan van de vereniging Concordia medio 2022 te beëindigen.
We willen die beëindiging niet ongemerkt voorbij laten gaan.
Zondag 29 mei geven we onder leiding van oud dirigent Martyn Smits een klein concert in de theaterzaal van het Cultuurhuis  Bovendonk met na afloop een gezellig samenzijn.
Adres: Bovendonk 111 Roosendaal
Aanvang 15.00 uur, de toegang is gratis.

Foto impressie van de Nieuwjaarsborrel en de huldiging.